زبان‌آموزان برگزیده آموزشگاه

بدون ديدگاه

زبان‌آموزان برتر ترم زمستان ۲

هدیه کناری
۱۰۰

فاطمه زیارتی

۱۰۰

فاطمه رحیمی روش

۱۰۰

فاطمه ایزد گشب

۹۷
پرنیا محمودی
۱۰۰

علیرضا محمودی

۱۰۰

آهورا داوری

۱۰۰
ریحانه جعفر پور۹۸٫۵
سام محمدی
۱۰۰
آرش رنج نهاد
۱۰۰
مهربود دوستی خواه
۹۷٫۵
آریا مجردیان
۹۷
آروین نوبخت
۹۷
السا مردانیان پور
۹۷
آلما نسیمی۱۰۰
الهام شیخ زاده۱۰۰
متین عباسعلی۹۸٫۵
شیدا عباسعلی۹۷
پانیا حسینی۹۷
مریم بهادری
۱۰۰
عرشیا بحرینی
۹۸
ستایش رضایی
۱۰۰
آیناز باقری
۹۸
فاطمه نعیم زاده
۱۰۰
ماوده وزیری۹۹
پدرام برون
۹۸
زهرا صالحی
۱۰۰
هیلا حاج حسینی
۱۰۰
کارن عزیزی
۱۰۰
داوود انصاری
۱۰۰
فاطمه پاکاری
۱۰۰
نگار احمد نژاد
۱۰۰
مهشید نورایی
۹۸٫۵
آیدا غریبی
۹۸

زبان‌آموزان برجسته

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.