زبان‌آموزان برگزیده آموزشگاه

بدون ديدگاه

زبان‌آموزان برتر ترم بهار ۲ (۱۴۰۳)

مهسا مرادی
۱۰۰
 یلدا مرادی
۱۰۰
موسی الرضا رستمی
۱۰۰
فاطمه مرادی
۱۰۰
زینب هاشمی سیما۱۰۰
  
  
  
  
  
  
امیرعباس دهداری۱۰۰
گلسا عالی پور ۱۰۰
مهدیا مرادی۱۰۰
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
طناز عبدالله نژاد۱۰۰
فاطمه قیومیان۱۰۰
فرنیا کناری۱۰۰
ثنا علی پور۱۰۰
آرشام حسینی ۱۰۰
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ثمین کردستانی ۱۰۰
اسرا خواجه۱۰۰
دنیا فولادی۱۰۰
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آرشا بنیایی۱۰۰
امیرحسین سعادتی۱۰۰
ابوالفضل اسلامی ۱۰۰
  
فاطمه زهرا ملک زاده ۱۰۰
  
  
  
هدیه کناری
۱۰۰
روشنک بویر احمدی
۱۰۰
پویا نورایی فر
۱۰۰
سینا منصوری
۹۹
آرشیدا کریمی۱۰۰
روشنک بویراحمدی۱۰۰
مینا منصوری۱۰۰
پویا نورایی فر۱۰۰
هدیه کناری۹۸
  
  
محمد رضا کشاورزی ۱۰۰
دانیال برقی نژاد۱۰۰
مهربود دوستی خواه ۱۰۰
امیر حسین عباسی۱۰۰
السا مردانیان پور۱۰۰
  
هلنا حسینی فرد۱۰۰
هانیا چنانی۱۰۰
نگین مرادی۱۰۰
  
  
  
پانیا حسینی ۱۰۰
متین عباسعلی۱۰۰
آدرین شاروبندی ۱۰۰
آلما نسیمی ۱۰۰
شیدا عباسعلی۱۰۰
امیر عباس سفیدی نژاد۱۰
  
  
  
  
خدیجه سراجی۱۰۰
ویدا ذبیحی۱۰۰
مرضیه القاسی۱۰۰
  
  
  
زهرا صالحی۱۰۰
امیر علی کریمی ۱۰۰
مانیا هوشمند ۱۰۰
  
  
  

زبان‌آموزان برجسته

اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

نوشتن دیدگاه